Dagindeling

Voor enige houvast heb ik globaal een dagindeling. Het geeft structuur en regelmaat aan de kinderen en hierdoor voelen de kinderen zich veiliger. Met dreumesen en peuters zal ik dagelijks gezamenlijk activiteiten doen, zoals o.a. taal-, zangspelletjes, schilderen en knutselen. Kinderen zijn vrij om wel of niet mee te doen met de verschillende activiteiten die worden aangeboden. Het eten en drinken zijn vaste momenten op de dag waar alle dreumesen en peuters tegelijk aan deelnemen.

Ieder kind heeft andere behoeftes. Dit heeft o.a. te maken met leeftijd maar ook met het karakter. Het ene kind heeft meer tijd nodig om te lummelen dan het andere kind. Hier wil ik de kinderen de ruimte in geven.

Kinderen worden verschoond en gaan naar het toilet wanneer nodig. Op vaste momenten gaan alle kinderen die zindelijk zijn en de kinderen die bezig zijn zindelijk te worden naar het toilet.

Een mogelijke dagindeling:

07.30 - 09.15 Ontvangst van de kinderen, informatie-uitwisseling met ouders, kinderen puzzelen of lezen aan tafel of spelen met groot materiaal.

09.15 - 09.45 Drinken en fruit. We zingen liedjes en zeggen versjes op.

09.45 - 10.00 Verschonen en naar het toilet.

10.00 - 11.30 Buiten spelen en/of activiteit.

11.30 - 12.00 Lunch.

12.00 - 12.30 Verschonen, pyjama’s aan en boeken lezen/voorlezen.

12.30 - 14.45 Slapen.

14.45 - 15.15 Aankleden en verschonen.

15.15 - 15.45 Drinken, fruit en een biscuitje.

15.45 - 17.00 Vrij spel binnen of buiten.

17.00 - 18.30 Ophalen van de kinderen door de ouders.