Het Team

Omdat ik iedere opvangdag als pedagogisch medewerkster met u en uw kind te maken heb zal ik me even kort voorstellen. Ik ben Olga Haagen-van den Hengel en ik zal voor de volledige opvang van uw kind zorgen. Ik was ruim 25 jaar leerkracht in het basisonderwijs. De eerste 15 jaar heb ik voornamelijk de groepen 1 en 2 les gegeven, daarna heb ik 10 jaar gewerkt op een school voor kinderen met gedragsproblemen. In het speciaal basisonderwijs heb ik met alle leeftijden gewerkt, de laatste 4 jaar ben ik vakleerkracht handvaardigheid en techniek geweest. Ik ben getrouwd en ik heb vier volwassen kinderen en twee kleindochters.

Kind met balonnen

De kinderen maken ook kennis met andere pedagogisch medewerksters om de continuïteit van de opvang te waarborgen. Het kan natuurlijk dat ik een keer niet kan werken i.v.m. vakantie of dringende zaken. Het is goed dat er dan voor de kinderen een ander vertrouwd persoon komt. Deze pedagogisch medewerksters komen uit het onderwijs. Ze vinden het erg leuk om wanneer nodig mee te draaien op de groep. Ze zijn op de hoogte van het pedagogisch plan en zullen in dezelfde lijn met de kinderen omgaan. Alle medewerkers hebben een hbo-opleiding. Ze beschikken over de pedagogische kennis en vaardigheden om verantwoord en liefdevol met kinderen te werken. Alle medewerkers hebben een verklaring van goed gedrag.


Er is altijd een achterwacht geregeld. Dit is een andere volwassene die binnen 15 minuten aanwezig kan zijn indien nodig.