Informatie overdracht

Dagelijks is er een mondelinge overdracht bij het brengen en halen van uw kind. Aan het eind van de dag zal ik vertellen hoe de dag is verlopen en u op de hoogte stellen van eventuele bijzonderheden.

Naast de mondelinge overdracht heeft ieder kind zijn eigen schriftje. In dit schriftje worden onder andere de voedingen, slaaptijden en bijzonderheden genoteerd. In het schrift kunt ook u schrijven hoe het met uw kind gaat en wat uw kind heeft beleeft. Het schriftje wordt dagelijks gelezen en kan aanleiding tot een gesprekje tussen kind en mij zijn. Bijvoorbeeld: “wat leuk dat je naar de speeltuin bent geweest.”
Meisje in speelhuis Ik zal geregeld foto’s maken van uw kind. Zeker als uw kind iets voor het eerst doet, bijvoorbeeld kruipen, dan zal ik dit proberen vast te leggen.

Naast bovenstaande zal ik indien nodig een afspraak met u als ouder maken om de ontwikkeling van uw kind te bespreken.Ik zal in dit gesprek aangeven of uw kind zich op alle fronten gemiddeld ontwikkeld of dat er ontwikkelingsgebieden zijn waar we extra aandacht of zorg voor hebben. Ik hoor graag van u hoe u het vindt gaan met uw kind in het algemeen en in het bijzonder op het Kinderdagverblijf Aagje.