Kwaliteit en veiligheid

De werkwijze van kinderdagverblijf Aagje kan je lezen in het pedagogisch plan en in het document huisregels.
Deze documenten liggen ter inzage op het kinderdagverblijf.

  • pedagogisch plan (in te zien op locatie)
  • huisregels (in te zien op locatie)

Bij Aagje onderstrepen wij het belang van vaccineren. Bij het aanmelden van een kind dat niet mee doet aan het vaccinatieprogramma zal de ouderraad voordat het kind geplaatst wordt gehoord worden. Zij kunnen adviseren hoe om te gaan met deze situatie.

Kinderdagverblijf Aagje voldoet aan alle eisen en staat geregistreerd in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen.

Wilt u het laatste rapport van de GGD inzien? Deze kan u vinden op de website van het Landelijk Register Kinderopvang