Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit drie leden en komt minimaal drie keer per jaar bijeen. De commissie stelt zich ten doel namens de ouders te participeren in het beleid van Aagje door een invulling te geven aan de adviesrechten om op deze wijze de kwaliteit van de opvang te waarborgen of te verbeteren.

De commissie adviseert o.a. op het gebied van:

  • Veiligheidsbeleid
  • Gezondheidsbeleid
  • Kwaliteitsbeleid (o.a. met betrekking tot voeding en pedagogisch beleid)
  • Spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  • Openingstijden
  • Klachtenbehandeling