Tarief
Eieren gehaakt

Per 1 januari 2020 is het uurtarief €8,42.

Er kan gekozen worden uit het afnemen van 10 of 11 uur opvang per dag. Dit wordt in de plaatsingsovereenkomst vastgelegd. De vermelde prijzen zijn incl. lunch, vers fruit, drinken en luiers. Dieet- en flesvoeding dienen door de ouders zelf meegenomen te worden.

Wet Kinderopvang

Sinds 2005 is de Wet Kinderopvang van kracht. In de wet staan regels op het gebied van de kwaliteit en financiering van kinderopvang omschreven. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid.

U sluit zelf een overeenkomst af met het kinderdagverblijf van uw keuze en ontvangt een factuur voor de werkelijke kosten. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kunt u een bijdrage aanvragen bij de belastingdienst. U kunt alleen een deel van de opvangkosten vergoed krijgen als het kinderdagverblijf waar uw kind naar toe gaat geregistreerd staat bij de gemeente en ingeschreven is in het landelijk register kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

Meer informatie kunt u vinden op de speciale site van de belastingdienst: www.toeslagen.nl. Als ouders vraagt u de Kinderopvangtoeslag zelf aan bij de belastingdienst en u ontvangt de bijdrage rechtstreeks.

Betaling

Betalingen dienen per maand vooruit te geschieden, voor de eerste van de maand waarop de factuur betrekking heeft.