Visie

Ik wil voor ieder kind een veilige haven zijn. Ieder kind moet zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn op mijn kinderdagverblijf. Ieder kind mag er zijn met zijn/haar eigenheid en eigenaardigheden. Ik geef ze als pedagogisch medewerkster veel liefde, aandacht, rust, voorspelbaarheid, moedig aan en stel grenzen.

Kind met slingers

De stamgroep is als een gezin. De leeftijden zijn net als in een gezin verschillend. De kinderen delen vreugde en verdriet en stimuleren elkaar. In deze huiselijk sfeer worden de kinderen activiteiten aangeboden. Ik benader de kinderen positief door ze te belonen, te stimuleren, naar ze te luisteren en ze te respecteren.

Emotionele ruimte moet en mag een kind innemen. Blijdschap, vreugde, verdriet, angst en boosheid het mag er zijn. Het kind mag leren met zijn gevoelens om te gaan. De fysieke ruimte is om in te spelen, te rusten, te lummelen, te ontdekken en te leren. Alle activiteiten krijgen een zorgvuldig gekozen plek in het huis en in de tuin. Het kind mag letterlijk leren door vallen en opstaan. De ruimtes zijn opgeruimd en schoon.

Ik sluit aan bij wat een kind bezighoudt en interesseert. Ik probeer haar/zijn ervaringen uit te breiden en uit te diepen waar mogelijk. Ik herhaal activiteiten zodat het kind zich een vaardigheid helemaal eigen kan maken. Dit vergroot zijn eigenwaarde en zelfvertrouwen. “Kijk eens wat ik kan!”. Herhaling maakt het voor een kind voorspelbaar, dit geeft het kind houvast. Het feest van de herkenning. De materialen en het speelgoed zijn van goede kwaliteit, er is mooi handgemaakt speelgoed en veel materialen zijn van hout. Het speelgoed sluit aan bij de verschillende ontwikkelingsaspecten van een kind, zodat het kind uitgedaagd en gestimuleerd wordt.

Kind met verf

Taal krijgt veel aandacht in Kinderdagverblijf Aagje. De taal is nodig om je te kunnen uiten, in contact te staan met anderen en om je wereld te kunnen ordenen. Bij taal denk ik ook aan veel begrippen die kinderen nodig hebben bij het latere rekenen. Bijvoorbeeld meer, minder, eerste, laatste etc. Ik zal de kinderen veel taalspelletjes, versjes en verhalen aanbieden zodat de kinderen ervaren dat het leuk is om (vaak onbewust) met taal bezig te zijn.

Op Kinderdagverblijf Aagje wordt gewerkt aan de hand van een pedagogisch beleid. In dit beleid kunt u lezen hoe ik met kinderen omga en waarom ik dat zo doen. Aagje wil kwalitatief goede opvang bieden.